Gemeente Enschede

Heeft al haar begrotingen geautomatiseerd met Novulo

 

Gemeente Enschede

In nauwe samenwerking met directie en medewerkers is voor het vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede een applicatie ontwikkeld waarmee meerjarenbegrotingen mogelijk zijn geworden. Met deze applicatie kan de waarde van het vastgoed op basis van scenario’s over meerdere jaren berekend worden waarmee effectieve rapportages aan de verschillende diensten en het college mogelijk zijn geworden.

Foutgevoeligheid

De bewerkelijke en foutgevoelige Excel sheets waarmee de meerjarenbegrotingen voorheen werden uitgevoerd behoren daarmee tot het verleden. Door de goede ervaringen bij de gemeente Enschede met deze applicatie is inmiddels bij meerdere gemeentes belangstelling voor deze applicatie getoond. Een belangrijk hulpmiddel waarmee het beheer van een zeer belangrijke en omvangrijke dienst optimaal kan worden uitgevoerd.

composer processes